Invändiga paneler

Här är de vanligaste typerna av invändiga paneler vi levererar.

Ladda ner invändigapaneler som PDF

2010Bastupanel13 x 70GIII
2020
2021
Spårfaspanel
Spårfaspanel
15 x 95
15 x 120
F
F
III
III
2022Spårfaspanel15 x 145FIII
2030Dubbelfasspont15 x 70FIII
2040
2041
Dubbelfasspont
Dubbelfasspont
15 x 95
15 x 120
G/F.
G/F.
2050
2051
Pärlspont
Pärlspont
12 x 70
13 x 95
F
F
III
III
2060
2061
Pärlspont
Pärlspont
15 x 95
15 x 120
F
F
III
III
2070
2071
Pärlspont
Pärlspont
21 x 95
21 x 120
G/F.
G/F.
2080
2081
Norskpanel
Norskpanel
15 x 120
15 x 145
F
F
III
III
2090
2091
Allmogepanel
Allmogepanel
15 x 120
15 x 145
F
F
III
III