Planhyvlat

Ladda ner Planhyvlat A-model som PDF

Ladda ner Planhyvlat B-model som PDF

A-model

Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
8 x 15
8 x 21
8 x 27
8 x 33
8 x 45
8 x 70
8 x 95
8 x 120
F
F
F
F
F
F
F
F
I-II
I-II
I-II
I-II
I-II
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
15 x 15
15 x 21
15 x 27
15 x 33
15 x 45
15 x 70
15 x 95
15 x 120
15 x 145
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I-II
I-II
I-II
I-II
I-II
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
21 x 21
21 x 27
21 x 33
21 x 45
21 x 70
21 x 95
21 x 120
21 x 145
21 x 170
21 x 195
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I-II
I-II
I-II

 

B-model

Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
27 x 27
27 x 33
27 x 45
27 x 70
27 x 95
27 x 120
27 x 145
27 x 170
27 x 195
27 x 220
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I-II
I-II
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
33 x 33
33 x 45
33 x 70
33 x 95
33 x 120
33 x 145
33 x 170
33 x 195
33 x 220
F
F
F
F
F
F
F
F
F
I-II
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
45 x 45
45 x 70
45 x 95
45 x 120
45 x 145
45 x 170
45 x 195
45 x 220
F
F
F
F
F
F
F
F
Planhyvlad57 x 57F
Planhyvlad
Planhyvlad
Planhyvlad
70 x 70
70 x 95
70 x 120
F/G
F/G
F/G
(förekommer med fasade kanter också)
(förekommer med fasade kanter också)
(förekommer med fasade kanter också)
Planhyvlad95 x 95F/G(förekommer med fasade kanter också)
Planhyvlad120 x 120F/G