Utvändiga paneler

Här är de vanligaste typerna av utvändiga paneler vi levererar.

Ladda ner utvändiga paneler A-model som PDF

Ladda ner utvändiga paneler B-model som PDF

Ladda ner utvändiga paneler C-model som PDF

1010
1020
1021
Spårpanel
Spårpanel
Spårpanel
15 x 70
15 x 70
15 x 95
G
G
G
III
III
III
hyvladyta
k-yta
k-yta
1030Dubbelfasspont15 x 70GIIIk-yta
1040Dubbelfasspont17 x 95GIIIk-yta
1050
1051
1052
Dubbelfasspont
Dubbelfasspont
Dubbelfasspont
22 x 95
22 x 120
22 x 145
G
G
G
III
III
III
k-yta
k-yta
k-yta
1060
1061
Enkelfasspont
Enkelfasspont
22 x 95
22 x 120
G
G
III
III
k-yta
k-yta
1070
1071
Utvändigpärlspont
Utvändigpärlspont
22 x 95
22 x 120
G
G
III
III
k-yta
k-yta
1080Annahuspanel22 x 145GIIIk-yta
1090Vaxholmspanel22 x 120GIIIk-yta
1091Vaxholmspanel22 x 145GIIIk-yta
1110Friggebopanel22 x 170GIIIk-yta
1120Timmerpanel27 x 170GIIIk-yta
1130
1131
Trivselpanel
Trivselpanel
22 x 145
22 x 170
G
G
III
III
k-yta
k-yta
1140
1150
Stockpanel
Stockpanel
22 x 120
22 x 145
G
G
III
III
1160
1161
Fjällpanel
Fjällpanel
22 x 120
22 x 145
G
G
III
III
k-yta
k-yta